گزارش عملکرد

آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری شنبه 1 اردیبهشت 97 : شرکت پلیران اتصال – تهران یکشنبه 2 اردیبهشت 97 : سازمان جهاد کشاورزی – یزد پنجشنبه 6 اردیبهشت 97 : سازمان جهادکشاورزی – شیراز شنبه 8 اردیبهشت 97 : دانشکده کشاورزی...

آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۵ مهر ۹۷. هتل المپیک تهران   شنبه   یکشنبه   دوشنبه   چهارشنبه  

آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اردیبهشت 98 : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهر بجنورد استان خراسان شمالی چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 اردیبهشت 98 : هتل همای شهر مشهد استان...