شرکت پلیران اتصال (POLIRAN ETESAL)

شرکت پلیران اتصال طی سالهای اخیر ارائه دهنده ی سیستم های آبیاری مدرن در داخل ایران بوده است . در طول مدت برگزاری دوره آموزشی نمایشگاه محصولات و تجهیزات مرتبط با بسته آموزشی  توسط این شرکت برگزار خواهد شد .  شرکت پلی ران اتصال یکی از پیشگامان تولید لوله های دریپردار آبیاری در سطح منطقه است و دارای سابقه همکاری چندین ساله باشرکت  Irriport است .