شرکت ایرریپورت ( Irriport.e.k) یک شرکت مهندسی در حوزه ی طراحی سیستم های آبیاری و همچنین انتقال تکنولوژی آبیاری پیشرفته است. علاوه برآن ، مدیریت این شرکت دارای دانش فنی عملی در زمینه طراحی ، نصب و بهره برداری مناسب ازسیستم های آبیاری پیشرفته برای کشاورزی درسطح داخل و خارج از کشور با تخصص ویژه در محصولات باغی و زراعی می باشد.

مدیر شرکت Irriport مهندس سید حسن پارسا رضوی ، فارغ التحصیل رشته مهندسی آبیاری از دانشگاه شهید باهنر کرمان است که از سال 2003 در بخش آبیاری کشاورزی کشور آلمان مشغول بکار شده و از سال 2008 نیز به عنوان کارشناس رسمی وزارت دادگستری آلمان به ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی می پردازد.

شرکت ایرریپورت دارای 8 سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره ، آموزش ، طراحی ، نصب و بهره برداری از سیستم های آبیاری مدرن متناسب با شرایط اقلیمی کشورجمهوری ایران می باشد.بنابراین ، مجموعه سوابق تحصیلی ، شغلی و تجربی فوق زمینه ی آشنایی وسیع و عمیقی را درحوزه تکنولوژی های آبیاری فراهم نموده که در رزومه کاری وی به کلیات و جزییات آن اشاره شده است.