شرکت شونمن (Schünemann GmbH) تنها تولید کننده سیستم های فیلتراسیون تمام اتوماتیک با سیستم شستشوی برنولی اروپاست که ادوات آن جهت تصفیه آب در صنعت و کشاورزی استفاده می شود برای سیستم های تصفیه آب “فیلترهای تک واحدی”، “چند واحدی” با سیستم کنترل “پی ال سی زیمنس” استفاده می شود.

این محصولات در محل شركت در شهرBremen آلمان در حال توسعه، تولید وآزمایش است. شرکت شونمن در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه، جنوب آفریقا و همچنین ، خاورمیانه فعالیت می كند.    این شرک همراه با شرکای صنعتی خود منجمله شرکت مهندسی ایرریپورت و مشاوران مدیریت آب دوره های آموزشی خاصی را مبتنی بر نیازهای آموزشی کشور ایران طراحی نموده اند ، که قرار است برای گروه های مختلف متخصصین ایرانی برنامه ریزی و اجرا گردد.