شرکت تکنیدرو ایتالیا ( TECNIDRO)

این شرکت ایتالیایی در زمینه توسعه، تولید و فروش شیرهای برقی هیدرولیکی و سیستم های توزیع آب در اقصی نقاط دنیا ، عمدتا در زمینه سیستم های آبیاری در بخش کشاورزی فعالیت دارد.
این شرکت برای مدت طولانی باشرکت Irriportهمکاری داشته است. کارشناسان ارشد TECNIDRO در دوره آموزشی تدریس و سخنرانی خواهند کرد.