درباره ما

براساس قرائن و شواهد موجود ،کشور ایران در سال های اخیر یکی از کشورهایی است که از مساله کمبود بیش از حد آب رنج زیادی برده، بطوری که به تازگی از سوی موسسه جهانی منابع در جایگاه 24 کشورهای تهدید شده و دارای بحران قرار گرفته است.

علل اصلی وضعیت اضطراری آب ایران ، از دست دادن مقادیر زیاد آب از طریق تبخیر صورت گرفته که در مجموع این شرایط موجب کاهش چشمگیر منابع آب های زیرزمینی وافزایش خشکسالی این کشور شده است.

رشد روزافزون جمعیت، پیشرفت شهرنشینی ، افزایش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی و افزایش تولید صنعتی نیز همچنان به کاهش بیشتر منابع آب کمک کرده است.
خوشبختانه ، تذکرات مکرر رهبری جمهوری اسلامی ایران در سال 96 حین مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم و همچنین ، توجهات جدی و اصولی جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهورایران موجب گردیده طی سالهای اخیر این مساله جزو الویتهای اصلی برنامه های دولت قرار گیرد. به عنوان مثال پس از مصوبه ماه ژوئن 2013، به دستور رئیس جمهور ، یک کمیسیون تخصصی برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل شد ، که به طور مداوم در حال تنش آبی می باشد و ایشان شخصا مسئولیت پروژه "نجات دریاچه ارومیه " را بر عهده گرفته است.

این ماموریت یکی ازاهداف " برنامه ششم توسعه کشور" است که توسط دولت در سال های 2016 تا 2021 اجرا خواهد شد.

درجمهوری اسلامی ایران مسئولیت تامین راه کارهای مدیریت آبیاری مدرن برعهده دو وزارتخانه می باشد: "وزارت نیرو" که مسئول تامین آب تا محل مزرعه است و "وزارت جهاد کشاورزی"که مسئولیت مراحل بعدی آن شامل توزیع و مدیریت آبیاری را بر عهده دارد.

هر چند تا به امروز، هر دو وزارتخانه ی نیرو و جهادکشاورزی سعی و تلاش فراوانی داشته اندتا علاوه بر مسئولیت سازمانی خود همکاری هایی را در مدیریت آبیاری داشته باشند ، لیکن، با دستور رئيس جمهور دکتر روحاني ، کمیته ای تحت عنوان "کميته آب " نیز در ستاد ریاست جمهوری تشکیل گردیده که در ساختار این کمیته علاوه بر مسئولین ارشد دو وزارتخانه فوق ، موسسات تخصصی و دانشگاههای مرتبط کشور نیز در جهت هماهنگي و مدرنيزه کردن زيربناي تأسيسات آب کشور دعوت به همفکری و همکاری شده اند.

در کشورایران، تکنولوژی آبیاری در کشاورزی به صورت متدولوژیکی و بر پایه ی دانش پایه استفاده می شود، در حالی که بخش بزرگی از سیستم های آبیاری باید تجدید شود.

با توجه به مراتب فوق ، با مساعدت و همکاری "سازمان همکاری های اقتصادی کشور آلمان" وهمچنین " گروه صنعتی و مشاوران مدیریت آب" پروژه ای تحت عنوان Developpp در قالب برنامه ریزی و برگزاری یکسری دوره آموزشی مبتنی بر نیازهای آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف برای آشنایی متخصصین گروه های مربوط با دانش فنی و تکنولوژی های مرتبط با حوزه ی مدیریت آبیاری در بخش کشاورزی طراحی و در حال اجرای می باشد .
در این برنامه آموزشی ، علاوه بر دانش افزایی تخصصی ، یکسری دوره آموزشی " تربیت مدرس" نیز پیش بینی شده تا دانش و مهارت آموخته شده ، در سالهای آتی و متمادی توسط همکاران ایرانی پروژه به سایر افراد و سازمانهای ذیربط و علاقمند نیز منتقل گردد.

بنابراین و به عبارت دیگر ، هدف از اجرای این پروژه تقویت و تثبیت دانش فنی مدیریت مدرن و کارآمد آبیاری در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است . انتقال دانش فنی از طریق این پروژه به طور غیر مستقیم می تواند به حمایت از منابع طبیعی و توسعه روستایی در ایران نیز کمک کند.

پروژه Developpp ایران

گامی بسوی : مصرف آب کمتر و تولید بیشتر

کلیه حقوق این سایت متعلق به کمپانی Irriport می باشد. | طراحی و اجرا توسط گروه پانیسار